Traduction de "chômage frictionnel" à la langue turque:


  Dictionnaire Français-Turc

Chômage - Traduction : Chômage frictionnel - Traduction : Frictionnel - Traduction : Chômage - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Le chômage!
İşsizlik!
Du chômage !
İşten çıkartıldığımızı mı?
Augmentation du chômage.
İşsizlik yükseldi.
Le chômage, le boulot.
İşsizlik, berbat işler...
Connaistu les statistiques de chômage ?
İşsizlik istatistiklerinden haberin var mı?
13 taupes sont donc au chômage.
13 tane köstebek işsiz kaldı.
Que pensezvous du problème de chômage ?
Ya işsizlik sorunu?
Le chômage, la faim, la misère...
İnsanlar işsiz ve aç. Bunlar zorlu zamanlar.
leur point suit une poussée du chômage.
işsizlik de aynı şekilde yükselme gösteriyor.
Tout va bien, le chômage est bas.
Her şey harika, işsizlik oranı düşük.
les problèmes de logement et le chômage.
Açlık, yoksulluk, evsizlik... ...ve işsizlik de diğer örneklerdir.
Le taux de chômage est monté à 5 .
İşsizlik oranı yüzde 5'e yükseldi.
Caractéristiques socio démographiques (par exemple, taux de chômage)
Sosyo demografik özellikler (örneğin işsizlik oranı)
En quittant ce cirque, je serai au chômage.
Ben buradan gidince bir işim bile olmayacak.
Une fois au chômage... vous avez fait quoi ?
İşini kaybettikten sonra ne yaptın?
Un problème le traitement des déchets et le chômage.
Bir sorun atık işleme ve işsizlik.
Cora va devoir travailler, son mari est au chômage.
Ve Cora, eğer Bill yakında iş bulamazsa kendisinin çalışmak zorunda olacağını söyleyecektir.
Le chômage n'est pas la chose la plus importante.
Esas sorun işsizlik değil Bay Vanderhof. Değil mi?
Je sais... vous alliez toucher votre allocation de chômage.
Biliyorum, biliyorum. Felaketzedelere yardım etmeye gittiğiniz için acele ediyordunuz.
Un autre problème les systèmes alimentaires malsains et le chômage.
Başka bir sorun sağlıksız besin düzeni ve işsizlik.
Descends dans ce puits si tu veux éviter le chômage.
Şimdi gidin. Eğer işsizlik maaşı almak istemiyorsanız aşağı inin.
la guerre en Europe, les grèves, le chômage, la faim...
İşler her yerde kötü. Avrupa'da savaş, burada grevler.
Si tout le monde était comme lui, je serais au chômage
Herkes onun gibi olsaydı, işsiz kalırdım.
Et en tant que cancérologue, je suis impatient d'être au chômage.
Ve bir kanser uzmanı olarak, işsiz kalacağım günleri dört gözle bekliyorum.
Mais il n'y a pas de chômage dans World of Warcraft.
World of Warcraft'ta işsizlik yok.
Vous ne savez pas ce que cela signifie être au chômage!
İşsiz olmanın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz!
Mlle Allenbury, si vous persistez à attaquer, 500 personnes seront au chômage.
Eğer bu dava sonuçlanırsa... 500 kişiyi işten çıkarmamız gerekecek.
Avec vous, qui déménagez, et la Grande Duchesse au chômage, où vaisje manger ?
Siz taşınıyorsunuz, Grandüşes de işsiz kaldı, şimdi ben nerede yemek yiyeceğim?
Et toi, t'es au chômage. Et toi là, t'es censé écrire des chroniques Voyages
Ve sen, sen işsizsin, sende sözümona gezi yazarısın.
Un Anglais d'une classe moyenne supérieure appellera une année de chômage une année sabbatique .
Eğer İngiliz üst orta sınıftan biriyseniz, işsizliğe, bir yıl ara dersiniz.
Ça va aider les gens à travers le pays qui sont au chômage maintenant.
Benim önceliğim, daha çok insanın iş sahibi olması. Eğer daha fazla insanın iş sahibi olmasını sağlarsak, eğer imalat işlerini geri kazanırsak, eğer her tür işi bu ülkeye geri getirebilirsek, işte o zaman gelirlerin arttığını göreceksiniz. Gelirlerin düşük olmasının sebebi, işsizlik oranının bu denli yüksek olması.
un citoyen se plaignant de l organisme français chargé du paiement des allocations de chômage.
Bir vatandaş, işsizlik sigortası ödemelerini idare eden Fransız bir kuruluş hakkında şikayette bulundu.
Vous ne savez pas ce quec'est d'avoir faim, ce que c'est d'être au chômage.
Aç kalmanın ne demek olduğunu, işsiz olmanın ne anlama geldiğini bilemezsiniz.
Par exemple, pourquoi les retraités sont ils bien plus heureux que les jeunes au chômage ?
Neden mesela, emekliler, genç işsizlerden daha mutlulular?
Voulons nous voir des émissions qui parlent de gens qui économisent et sont au chômage ?
İnsanların para biriktirdiği ve işsiz olduğu programlar görmek ister miyiz?

 

Recherches associées: Chômage Frictionnel - Niveau Frictionnel - Chômage - Taux De Chômage - Chômage Technique - Chômage Partiel - Assurance Chômage - Allocation Chômage - Au Chômage - Le Chômage -