Traduction de "accompagner projet" à la langue turque:


  Dictionnaire Français-Turc

Accompagner - Traduction : Projet - Traduction : Accompagner - Traduction : Accompagner - Traduction : Accompagner projet - Traduction : Projet - Traduction : Projet - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Vous accompagner?
Sizinle gelir miyim?
Vous accompagner où?
Nereye?
Laissezmoi vous accompagner!
Seninle istasyona gelmeme izin ver.
Puisje vous accompagner ?
İzin verin sizi içeri götüreyim.
Puisje vous accompagner ?
Seninle biraz yürüyebilir miyim?
Puisje vous accompagner ?
Sizinle gelmemin bir mahsuru var mı?
Laissezmoi vous accompagner.
Bay Holmes keşke sizinle gelseydim.
Puis je vous accompagner ?
Seninle gelebilir miyim?
Je peux vous accompagner?
Yalnız gitsem, olur mu Charlie?
Peutêtre aimeraitil nous accompagner.
Belki o da bizimle gelmek ister.
Je peux vous accompagner.
Hayır, teşekkür ederim.
Je peux vous accompagner ?
Pardon. Sizinle gelebilir miyim?
Je préfère vous accompagner.
Gelmemin sakıncası var mı? İçim rahatlar.
Madame... pouvonsnous les accompagner?
Efendim onları geçirebilir miyiz?
J'aimerais vous accompagner. Adieu.
Keşke sizinle gelebilsem!
Pourquoi ne pas nous accompagner...
Birini gönderip de
Non, vous devez nous accompagner!
Hayır, bizimle gelmelisin!
Je veux accompagner mon mari.
Bunu ayarlamalısınız ki ben de kocamla birlikte gidebileyim.
Vous devez nous accompagner au commissariat.
Bizimle karakola gelmelisiniz.
Elles ne peuvent pas les accompagner.
Ekibe onlar olmadan katılmak zorundalar.
Puisje vous accompagner à la gare?
İstasyona gelip sana el sallayabilir miyim?
Je suis censé vous y accompagner.
Seni oraya götürmem gerekiyor.
Je peux vous accompagner, oncle Ben?
Seninle gelebilir miyim, Ben Amca?
Ivan va vous accompagner à votre chambre
Evet, uykuya dalmak üzereyim. Öyleyse Ivan odanı göstersin.
Je serais heureux de vous accompagner alors.
Sizi oraya bırakmaktan memnuniyet duyarım.
Vous allez devoir nous accompagner pour un moment.
Bir süreliğine bizimle gelmelisiniz.
Fort bien, mais par prudence, j'aimerais vous accompagner.
Tabiî, tabiî. Ama güvenlik gereği, sanırım ben de sizinle gelmeliyim.
A chaque mission, un homme veut nous accompagner.
Bizim işimizde her erkek gitmek isteyecektir.
Nous sommes ici pour vous accompagner dans ces obsèques.
Cenazenin tabuta koyulmasına yardımcı olmak için geldik.
Sam, veuxtu accompagner Renée et le baron à l'ascenseur?
Sam, Renée ve baron'u asansöre kadar geçirir misin?
Vous ne l'avez pas autorisé à accompagner les prisonniers ?
Tutuklularla seyahat izni vermediniz değil mi efendim?
Boy et Cheeta accompagner Tarzan jusqu'au désert et rentrer.
Tamam. Çocuk ve Çita Tarzan ile çölün kenarına kadar geliyor. Sonra eve dönüyor.
Je vais être accompagner à la basse par Michael Manring.
Bas gitarda bana Michael Manring eşlik edecek.
Sara va en Italie. Elle va nous accompagner jusqu'à Lund.
Sara İtalya'ya gidiyor, ama bizimle yolculuk etmeye söz verdi.
Ce n'est pas préparer vos voyages , c'est... Accompagner votre départ .
Seyahatlere yardımcı olmak değil,... ... Huzurlu gidişlere yardımcı olmak .

 

Recherches associées: Accompagner Un Projet - Accompagner Le Projet - Accompagner Votre Projet - Accompagner Ce Projet - Les Accompagner Dans Leur Projet - Accompagner Son Projet - Projet à Accompagner - M'accompagner Dans Mon Projet - Vous Accompagner Dans La Réussite De Votre Projet - Accompagner L'équipe Projet -