Traduction de "en promettant" à la langue roumaine:


  Dictionnaire Français-Roumain

Promettant - Traduction : En promettant - Traduction : En promettant - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

En promettant cela, des brutes ont pris le pouvoir.
Promitanduva acestea, ticalosii au ajuns la putere.
Pourquoi avoir menti en promettant de ne pas contester le divorce ?
Atunci de ce ai promis că nu o să te opui divorţului şi apoi te dai la sucit?
En tant que responsables politiques, nous avons relevé les enjeux en promettant d'exécuter la tâche.
Noi, factorii decizionali, am ridicat nivelul aşteptărilor prin promisiunile pe care le am făcut.
Ils séparent les parents des enfants en leur promettant de fournir nourriture, vêtements, et abri pour ces enfants.
Separă părinţii de copii promiţându le să asigure mâncare, îmbrăcăminte, adăpost, acestor copii.
Tout de suite après, la représentation permanente grecque s'est précipitée dans mon bureau en me promettant une réponse immédiate du ministre en personne.
Imediat după aceea, Reprezentanţa Permanentă a Greciei pe lângă Uniunea Europeană a venit în biroul meu, promiţându mi un răspuns imediat din partea dlui ministru în persoană.
Monsieur Barrault, avant vous, avait pris l'initiative d'un Livre vert, nous promettant un plan d'action.
Dl Barrault, înaintea dumneavoastră, a luat iniţiativa de a introduce o Carte verde, promiţând şi un plan de acţiune.
Mais vous n'en vouliez pas. Vous l'avez attiré ici en lui promettant de partager le trésor des Musgrave. Et exit Brunton.
Dar nu ţiai dorit un pion, aşa că lai adus aici jos cu promisiunea că o să împarţi comoara Musgrave cu el, şi apoi teai descotorosit de el.
Il est vrai qu'il y a eu plusieurs déclarations politiques promettant que les intérêts des nouveaux États membres seraient pris en considération.
Este adevărat că au existat mai multe declarații politice în care se promitea luarea în considerare a intereselor noilor state membre.
L Union a concrétisé son engagement envers la région en promettant de doubler son aide entre 2007 et 2013 à hauteur de 750 millions d euros.
Uniunea a demonstrat, de asemenea, vigile n A în pri v in A a respect rii drepturilor omului ul de drept. Aceast
On nous tranquillise en promettant un contrôleur de la protection des données, alors que nous ne savons même pas clairement quelles sont ses compétences en matière de contrôle.
Suntem păcăliţi cu promisiuni din partea Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor, când nici măcar nu este clar ce puteri de supraveghere aceasta are de fapt.
Véritables vitrines de la ville, ces projets ont attiré d autres investissements commerciaux promettant de nouvelles retombées économiques à long terme.
Aceasta a atras în schimb alte investiţii comerciale promiţând beneficii indirecte importante pe termen lung.
L Union européenne a réagi à la crise d août 2008 en élargissant son soutien politique et financier en faveur de la Géorgie, promettant jusqu à 500 millions d euros lors d une conférence de donateurs organisée en octobre 2008.
În urma situaţiei de criză din august 2008, UE a oferit Georgiei sprijin politic șifinanciar,înluna octombrie 2008 angajându se, în cadrul unei conferinţe a donatorilor de fonduri, să pună la dispoziţie o sumă de până la 500 de milioane de euro.
Le nouveau président américain Barack Obama a envoyé un message à la fois puissant et essentiel en ordonnant la suppression des tribunaux militaires de Guantánamo et en promettant de fermer le centre d'ici un an.
Noul preşedinte american, Barack Obama, a transmis un mesaj hotărât şi foarte important, dând dispoziţia închiderii tribunalelor militare de la Guantánamo şi promiţând închiderea centrului în interval de un an.
Par exemple, ils peuvent faire appel à notre ego, promettant plus d'utilisateurs pour cette bibliothèque si nous les laissons utiliser le code dans des logiciels privateurs.
De exemplu ei ar putea apela la ego ul autorilor, promiþând mai mulþi utilizatori pentru librãrie dacã îi lasã sã foloseascã codul librãriei în programe proprietare.
Aujourd'hui, au lieu d'attendre un arrêt du Tribunal constitutionnel allemand qui pourrait enterrer définitivement le traité, on s'efforce de convaincre les Irlandais en leur promettant des privilèges que le document soumis ne mentionne nulle part.
În prezent, în loc să se aştepte o hotărâre a Curţii Constituţionale din Germania care ar putea în cele din urmă să desfiinţeze tratatul, se fac încercări de a îi îndupleca pe irlandezi cu promisiunea unor privilegii care nu se regăsesc în documentul care a fost propus.
Des personnalités officielles, de rang inférieur, discutent pendant quelques heures à huis clos l'Europe pose des questions sur la Tchétchénie, la Russie répond en posant une question sur l'Estonie ou la Lettonie et elles se quittent en se promettant de se revoir dans six mois.
Participanţii oficiali, care nu sunt de rangul cel mai înalt, poartă discuţii timp de câteva ore, în spatele uşilor închise. Europa adresează întrebări privind Cecenia, Rusia răspunde cu o întrebare referitoare la Estonia sau Letonia, după care se despart şi îşi continuă calea separat timp de alte şase luni.
3 Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliiez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coulent le lait et le miel.
3 Ascultă de aceea, Israele, şi ia seama să le împlineşti ca să îţi fie bine şi ca să creşteţi foarte mult, precum ţi a spus DOMNUL Dumnezeul taţilor tăi, în ţara în care curge lapte şi miere.
3 Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliiez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coulent le lait et le miel.
3 Ascultă le dar, Israele, şi caută să le împlineşti, ca să fii fericit şi să vă înmulţiţi mult, cum ţi a spus Domnul, Dumnezeul părinţilor tăi, cînd ţi a făgăduit ţara în care curge lapte şi miere.
Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliiez beaucoup, comme te l a dit l Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coulent le lait et le miel.
Ascultă le dar, Israele, şi caută să le împlineşti, ca să fii fericit şi să vă înmulţiţi mult, cum ţi a spus Domnul, Dumnezeul părinţilor tăi, cînd ţi a făgăduit ţara în care curge lapte şi miere.
Vous savez donc sans doute ce qu'on ressent en faisant une pause de 5 minutes pour aller sur Facebook avant de se mettre au travail, et ensuite en se rendant compte que 3 heures sont passées ou en vous promettant de vous mettre au travail demain tous les jours pendant une semaine.
Probabil știți cum e să faci cinci minute de pauză de Facebook înainte de a te pune la lucru, apoi să ți dai seama că au trecut trei ore sau să ți propui să începi de mâine să lucrezi, în fiecare zi, timp de o săptămână.
Ces crimes sont commis par des personnes sans scrupule qui recrutent leurs victimes par la violence ou la tromperie, en leur promettant parfois un travail honnête et bien rémunéré, ou par des menaces qui visent non seulement les victimes, mais aussi leurs enfants ou parents.
Aceste delicte sunt comise de persoane fără scrupule care îşi recrutează victimele prin intermediul violenţei şi al înşelăciunii, probabil prin promiterea unui loc de muncă cinstit şi bine plătit sau prin ameninţarea nu numai a victimelor, dar şi a copiilor sau rudelor acestora.
Les voilà distribuant un peu plus généreusement la rente pétrolière, promettant à tour de bras, de résoudre la question du chômage, celle du logement, des loisirs et même de lever peut être l Etat d urgence en vigueur depuis 1992. Subitement leurs compétences se réveillent, ils ne dorment plus.
Ca şi cum în cîteva zile ar fi putut repara ceea ce au distrus continuu timp de treizeci de ani. Iată i distribuind cu puţin mai multă generozitate renta petrolieră, promiţînd să rezolve problema şomajului, pe aceea a locuinţelor şi chiar să afirme că poate vor ridica starea de urgenţă în vigoare din 1992. Competenţele lor se trezesc în mod subit, nu mai dorm.
Pour clore la discussion sur une note personnelle et au nom du bureau du Parlement européen, je voudrais présenter mes condoléances et exprimer ma sympathie aux victimes de la catastrophe et aux familles en promettant tout le soutien possible aux habitants de cette région très durement ébranlée.
Pentru a încheia această dezbatere, personal şi în numele Biroului Parlamentului European profit de ocazie pentru a transmite condoleanţe şi pentru a mi exprima compasiunea faţă de victimele şi familiile afectate şi, evident, pentru a garanta tot sprijinul posibil pentru persoanele din această regiune afectată atât de grav.
Ce 22 février, l'Union a rehaussé de facto son accord d'association avec Israël promettant d'intensifier la coopération sur plusieurs accords dits techniques dans divers domaines compétition, accès au marché public, intégration d'Israël dans l'Espace européen de la recherche et de ses agences comme Europol, l'Agence spatiale européenne, et j'en passe.
La 22 februarie, Uniunea a actualizat practic acordul său de asociere cu Israelul, promițând intensificarea cooperării în mai multe acorduri aparent tehnice din diferite domenii concurență, accesul la achiziții publice, integrarea Israelului în Spațiul european de cercetare și în agențiile europene, precum Europol, Agenția Spațială Europeană și așa mai departe.
En bulgare En espagnol En tchèque En allemand En estonien En grec En anglais En français En italien En lituanien En polonais En portugais En roumain
Doresc să primesc o copie gratuită a revistei trimestriale Mediul pentru europeni în bulgară în spaniolă în cehă în germană în estonă în greacă în engleză în franceză în italiană în lituaniană în poloneză în portugheză în română
en espagnol ecológico en danois oekologisk en allemand oekologisch en grec âéïëïãéêue en anglais organic en français biologique en italien biologico en néerlandais biologisch en portugais biológico.
în engleză organic, în franceză biologique, în italiană biologico, în daneză biologisch, în portugheză biolόgico.
En bulgare En espagnol En tchèque En allemand En estonien En grec En anglais En français En italien En lituanien En polonais En portugais En roumain en faisons partie et notre survie dépend de tous ses composants.
în bulgară în spaniolă în cehă în germană în estonă în greacă în engleză în franceză în italiană în lituaniană în poloneză în portugheză în română
En République tchèque, en Grèce, en Lettonie, en Lituanie, en Irlande, en Pologne, en Slovénie et en Suède, mais ont augmenen Allemagne et en France.
1999 ªi 2004 în Republica Ceh , Irlanda, Polonia, Slovenia ªi Suedia, îns au crescut în Germania ªi Fran a.
C'est le cas en Allemagne, en Bulgarie, au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Italie, en Lituanie, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède.
Este vorba despre Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia.
En 2008, l OEDT a recensé 27 journaux de ce type en Europe, qui étaient publiés en tchèque, en danois, en allemand, en grec, en espagnol, en français, en hongrois, en polonais, en portugais, en suédois et en norvégien.
În 2008, OEDT a identificat 27 de astfel de reviste în Europa, publicate în limbile cehă, olandeză, germană, greacă, spaniolă, franceză, maghiară, polonă, portugheză, suedeză și norvegiană.
On en trouve en France, en Espagne, en Italie, en Finlande, en Suède, en Norvège, au Royaume Uni ou encore en Pologne.
Acestea pot fi întâlnite în Franţa, Spania, Italia, Finlanda, Suedia, Norvegia, Regatul Unit sau Polonia.
Profilés en C, en L, en U, en Z, en oméga ou en tube ouvert
Simplu laminate la rece
Profilés en C, en L, en U, en Z, en oméga ou en tube ouvert
Produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate, cu o lățime sub 600 mm, placate sau acoperite
C est le cas en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie.
Acesta este cazul Germaniei, Italiei, Poloniei, României, Sloveniei şi Slovaciei.
La société demandait l octroi de l autorisation en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en France, en Allemagne, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, en Norvège, en Pologne, au Portugal, en Slovaquie, en Slovénie et en Espagne (les États membres concernés).
Societatea dorea acordarea autorizaţiei în Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia şi Spania (statele membre în cauză).

 

Recherches associées: Promettant - Le Promettant - En Promettant - Promettant Ratification - Promettant-acheteur - Promettant Vendeur - Un Promettant - Tout En Promettant - C'est Promettant - Avenir Promettant -