Traduction de "champ numérique" à la langue roumaine:


  Dictionnaire Français-Roumain

Numérique - Traduction : Champ - Traduction : Champ numérique - Traduction : Champ numérique - Traduction : Numérique - Traduction : Numérique - Traduction : Champ numérique - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

les mesures dans le champ sont stockées sous forme numérique
măsurătorile pe teren trebuie stocate digital
4.5 Le numérique peut permettre d étendre le champ d'application de l'EF à l ensemble des consommateurs.
4.5 Domeniul digital poate contribui la extinderea domeniului de aplicare a EF la toți consumatorii.
3.3 Un des moyens d amortir le choc du papy boom consiste à se placer délibérément dans le champ du numérique
3.3 Unul dintre mijloacele de amortizare a șocului buni boom constă în a fi prezent în mod voit în domeniul tehnologiilor digitale
3.3 Un des moyens d amortir le choc du papy boom consiste à se placer délibérément dans le champ du numérique
3.3 Unul dintre mijloacele de amortizare a șocului papy boom constă în a fi prezent în mod voit în domeniul tehnologiilor digitale
3.6 Le numérique peut permettre d étendre le champ de l EF en sortant de la sphère exclusive, en tout cas originelle, du B to B.
3.6 Domeniul digital poate permite extinderea domeniului EF în afara sferei exclusive, în orice caz inițiale, a B2B.
Numérique
Număr
NB AN Alphanumérique (par exemple AN..5 alphanumérique, 5 positions au maximum, mais possibilité de champ vide AN1..5 alphanumérique, 1 position au minimum et 5 positions au maximum AN1 alphanumérique, 1 seule position) N numérique (par exemple N1 numérique, 1 seule position).
NB AN cod alfanumeric (de exemplu AN..5 cod alfanumeric cu maximum 5 poziții, însă câmpul poate fi necompletat, AN1 5 cod alfanumeric cu cel puțin o poziție și maximum 5 poziții, AN1 cod alfanumeric cu o poziție, exact) N cod numeric (de exemplu N1 cod numeric cu o poziție, exact)
Il s'agit d'une bibliothèque numérique, un musée numérique et une archive numérique pour notre patrimoine culturel européen.
Este o bibliotecă digitală, un muzeu digital şi o arhivă digitală pentru patrimoniul nostru cultural european.
Contribuer aux objectifs principaux de la stratégie numérique par des analyses qualitatives et quantitatives d'aspects économiques et sociaux (économie numérique, société numérique, mode de vie numérique).
Contribuie la obiectivele cheie ale Agendei digitale prin intermediul unor analize calitative și cantitative ale aspectelor economice și sociale (economia digitală, societatea digitală, modul de viață digital).
Renforcer la culture numérique, les compétences numériques et l'insertion numérique
Creșterea nivelului de alfabetizare digitală, a competențelor digitale și a e incluziunii
Renforcer la culture numérique, les compétences numériques et l'insertion numérique
Creșterea nivelului de alfabetizare digitală, a competențelor digitale și a e incluziunii
Renforcer la culture numérique, les compétences numériques et l'insertion numérique
Creșterea nivelului de alfabetizare digitală, a competențelor digitale și a e incluziunii
Renforcer la culture numérique, les compétences numériques et l'insertion numérique
Creșterea nivelului de alfabetizare digitală, a competențelor digitale și a e incluziunii
Bibliothèque numérique européenne le patrimoine de l Europe investit l échelon numérique
Biblioteca digitală europeană patrimoniul european devine disponibil în format digital
Circuits intégrés convertisseurs analogique numérique et numérique analogique, comme suit
Circuite integrate convertoare analog digitale și digital analogice, după cum urmează
Extraction numérique
Extragere CD
Peinture numérique
Pictură digitală
Mus'haf numérique
Electric Mus haf
Oscilloscope numérique
Osciloscop digital
Capacité numérique
Capacitatea digitală
Culture numérique
Alfabetizarea digitală a adulţilor
Développement numérique
Dezvoltare digitală
Conservation numérique
Conservarea digitală
Dividende numérique
Dividendul digital
Valeur Numérique
Valoare numerică
Numérique 1
Digital 1
Numérique 2
Digital 2
Numérique 3
Digital 3
Valeur numérique
Valoare numerică
Affichage numérique
Afișaj digital
Base numérique
Baza de numerație
Animation numérique
(Dinosaurul rage) Animație CG
Destruction numérique
Destrugere CG
Agenda numérique
Rolul veri cărilor prealabile
n numérique
Atunci când informațiile dintr o dovadă a statutului vamal de mărfuri unionale vizată în titlul III din anexa B2a sunt sub formă de coduri, se aplică lista codurilor prevăzută în titlul III din prezenta anexă.
Tonnes numérique
Tone numeric
Kilowatts numérique
Kilowați numeric
Numérique (3)
Numerică (3)
Stratégie numérique pour l'Europe faire du numérique un moteur de la
Agenda digitală pentru Europa promovarea digitală a creşterii în Europa
un appareil photo numérique de 2 mégapixels avec un zoom numérique,
o cameră digitală de 2 megapixeli cu zoom digital
(17) Afin de tenir compte de l'importance croissante de l'économie numérique, le champ d'application du droit commun européen de la vente devrait également comprendre la fourniture de contenus numériques.
(17) Pentru a reflecta importanța crescândă a economiei digitale, domeniul de aplicare al Legislației europene comune în materie de vânzare ar trebui să cuprindă, de asemenea, contractele de furnizare de conținut digital.
Format d'extraction numérique
Model extragere
DVD Vidéodisque numérique
DVD Disc Video Digital
Bibliothèque d'investigation numérique
Digital Forensics Framework suită pentru analiză digitală
Cinéma numérique européen
Cinematograful digital european

 

Recherches associées: Champ Numérique - Champ Numérique Obligatoire - Est Un Champ Numérique - Un Champ Numérique - Champ Contre Champ - Champ à Champ - Champ Proche Et Champ Lointain - Un Champ Champ - Champ Proche Champ Lointain - Numérique -