Traduction de "excusés de" à la langue néerlandaise:


  Dictionnaire Français-Néerlandais

Excuses - Traduction : Excusés de - Traduction : Excusés - Traduction : Excuses de - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

ABSENTS ( Excusés)
Afwezige leden ( met kennisgeving)
Absents ( excusés)
Sigmund
Absents ( non excusés)
Aanwezige leden
Absents ( non excusés)
Afwezig ( zonder kennisgeving)
Absents ( non excusés)
Afwezig( zonder kennisgeving)
Absents ( non excusés)
Afwezige leden ( zonder kennisgeving afwezig)
Ils se sont excusés auprès de moi et m'ont expliqué qu'ils avaient d'autres engagements.
Het heeft zich bij mij verontschuldigd in verband met andere verplichtingen.
Des protestataires se sont excusés et en émettant l'espoir que cette affaire ne soit pas oubliée.
Tussen alle protesten waren er ook excuses en de hoop dat dit nooit vergeten wordt.
S'ils endurent, le Feu sera leur lieu de séjour et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés.
Als zij volharden dan is het vuur een verblijfplaats voor hen en als zij om een mildere behandeling vragen dan wordt hun die niet gegeven.
S'ils endurent, le Feu sera leur lieu de séjour et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés.
Als zij dan geduldig zijn (met de bestraffing) dan is de Hel een verblijfplaats voor hen. En als zij om verontschuldiging vragen, dan zullen zij niet behoren tot de verontschuldigden.
S'ils endurent, le Feu sera leur lieu de séjour et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés.
Laten zij hunne marteling verdragen het hellevuur zal hun verblijf zijn. Ofschoon zij om genade smeeken, zullen zij die niet erlangen.
Miséricordieux. 24 S'ils endurent, le Feu sera leur lieu de séjour et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés.
24 Indien zij nu volharden, is het Vuur hun tehuis en als zij om verontschuldiging vragen, behoren zij niet tot hen aan wie deze wordt verleend.
Je crois savoir d' ailleurs, comme vous l' avez dit à l' instant, que les membres de la délégation canadienne se sont excusés et ont exprimé leurs regrets de cet incident.
Ik geloof overigens dat de leden van de Canadese delegatie zich al hebben verontschuldigd en te verstaan hebben gegeven dat ze dit voorval betreuren.
5.1 Il importe de répondre à la question fondamentale de savoir pourquoi ces crimes sont souvent excusés par la société ou pourquoi on recherche chez la femme agressée la justification des violences commises.
5.1 De vraag waar het om draait is waarom de samenleving vaak nog begrip opbrengt voor deze misdaden en waarom er vanuit wordt gegaan dat het slachtoffer het geweld heeft uitgelokt.
Pendant le procès, deux jurés ont demandé au juge à être excusés, ne pouvant pas en toute conscience condamner Grant Krieger, un patient de 49 ans souffrant de sclérose en plaques qui cultivait de la marijuana pour lui même et d'autres patients.
Tijdens de rechtszaak vroegen twee juryleden om ontheven te worden van hun opdracht omdat zij in eer en geweten de betichte Grant Krieger, een 49 jarige ms patiënt die voor zichzelf en andere patiënten marihuana teelde, niet konden veroordelen.
Pendant le procès, deux jurés ont demandé au juge à être excusés, ne pouvant pas en toute conscience condamner Grant Krieger, un patient de 49 ans souffrant de sclérose en plaques qui cultivait de la marijuana pour lui même et d'autres patients.
Tijdens de rechtszaak vroegen twee juryleden om ontheven te worden van hun opdracht omdat zij in eer en geweten de betichte Grant Krieger, een 49 jarige ms patiėnt die voor zichzelf en andere patiėnten marihuana teelde, niet konden veroordelen.
Provinces de Varna, de Dobrich, de Silistra, de Choumen, de Targovichte, de Razgrad, de Rousse, de V. Tarnovo, de Gabrovo, de Pleven, de Lovetch, de Plovdic, de Smolian, de Pasardjik, le district de Sofia, la ville de Sofia, ainsi que les provinces de Pernik, de Kustendil, de Blagoevgrad, de Sliven, de Starazagora, de Vratza, de Montana et de Vidin.
De provincies Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, het district Sofia, de stad Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana en Vidin
Sulfates (autres que de sodium, de magnésium, d'aluminium, de chrome, de nickel, de cuivre, de zinc, de baryum, de cadmium, de cobalt, de titane, de fer, de plomb et de mercure)
Mangaandioxide
Provinces de Varna, de Dobrich, de Silistra, de Shumen, de Targovichte, de Razgrad, de Rousse, de Veliko Tarnovo, de Gabrovo, de Pleven, de Lovech, de Plovdiv, de Smolian, de Pasardjik, district de Sofia, ville de Sofia, Pernik, Kiustendil, Blagoevgrad, Vratsa, Montana et Vidin
De provincies Varna, Dobrich, Silistra, Shumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovech, Plovdis, Smolian, Pasardjik, Sofia (district), Sofia (stad), Pernik, Kiustendil, Blagoevgrad, Vratsa, Montana en Vidin
de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de plomb
Halogeen , sulfo , nitro en nitrosoderivaten van fenolen of van fenolalcoholen
de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de plomb
Epoxiden, epoxyalcoholen, epoxyfenolen en epoxyethers, met een drieringsysteem, alsmede halogeen , sulfo , nitro en nitrosoderivaten daarvan
Nitrates (autres que de potassium, de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de cuivre, de plomb et de mercure)
titaanoxiden
de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek
Minerais et leurs concentrés (à l'excl. des minerais et des concentrés de minerais de fer, de manganèse, de cuivre, de nickel, de cobalt, d'aluminium, de plomb, de zinc, d'étain, de chrome, de tungstène, d'uranium, de thorium, de molybdène, de titane, de niobium, de tantale, de vanadium, de zirconium, de métaux précieux ou d'antimoine)
ertsen en concentraten daarvan (m.u.v. ertsen van edele metalen, ijzer , mangaan , koper , nikkel , kobalt , aluminium , lood , zink , tin , chroom , wolfraam, uranium , thorium , molybdeen , titaan, niobium , tantaal , vanadium , zirkonium en antimoonerts en concentraten daarvan)
Minerais et leurs concentrés (à l'exclusion des minerais et des concentrés de minerais de fer, de manganèse, de cuivre, de nickel, de cobalt, d'aluminium, de plomb, de zinc, d'étain, de chrome, de tungstène, d'uranium, de thorium, de molybdène, de titane, de niobium, de tantale, de vanadium, de zirconium, de métaux précieux ou d'antimoine)
macadam van hoogovenslakken, van metaalslakken of van dergelijke industriële afvallen, ook indien dit keistenen, grint en steenslag, van de soort gewoonlijk gebruikt voor voor de vervaardiging van beton, voor het verharden van wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast, of rolstenen en vuurstenen bevat
Pas de bruits de rue, de son de cloches, de cliquetis de casseroles.
Geen lawaai van de straat, geen kerkklokken... of gekleter van pannen uit de keuken.
Nitrates de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de plomb
verfaarden die  70 gewichtspercenten ijzerverbindingen, berekend als Fe2O3, bevatten
Provinces d Amasya, d Ankara, d Aydin, de Balikesir, de Bursa, de Cankiri, de Corum, de Denizli, d Izmir, de Kastamonu, de Kutahya, de Manisa, d Usak, de Yozgat et de Kirikkale.
De provincies Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat en Kirikkale
Nous avons besoin de plus de compétitivité, de plus de recherche, de plus de concurrence en matière de formation, de recherche et de prestations.
We hebben behoefte aan een betere concurrentiepositie, meer onderzoek, meer concurrentie op het gebied van onderwijs, onderzoek en ontwikkeling.
Il s agit d Alicante, de Las Palmas, de Tenerife, de Malaga, de Palma de Majorque, de Faro, de Funchal, de Rhodes, d'Héraklion et de Djerba.
Deze zijn Alicante, Las Palmas, Tenerife, Malaga, Palma de Mallorca, Faro, Funchal, Rhodes, Heraklion en Djerba.
de l'accord relatif à la participation de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Espace économique européen,
de Overeenkomst betreffende de deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte,
de l'accord relatif à la participation de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Espace économique européen,
de Overeenkomst betreffende de deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte,
Notre corps n'a absolument pas besoin de lait de vache, tout comme il n'a aucunement besoin de lait de girafe. Ni de lait de zèbre, de lait de rhinocéros, de lait d'hippopotame, de chameau, de biche, d'antilope, de cheval, de cochon, de chien et de chat.
Net zoals het absoluut geen behoefte heeft aan Giraffe melk. en zebramelk en neushoornmelk en nijlpaardmelk, kamelenmelk, hertenmelk, antilopemelk, paardenmelk, varkensmelk, hondenmelk of poezenmelk.
Préparations de polissage à base de poussière de diamant, de poudre de diamant ou de grains de diamant
Ionenwisselaars van polymeren bedoeld bij de posten 39.01 tot en met 39.13, in primaire vormen
Préparations de polissage à base de poussière de diamant, de poudre de diamant ou de grains de diamant
composietbuizen die bestaan uit een kern van polyesters en een buitenlaag van polyurethaan met daartussen versterkingsmateriaal van gevlochten textiel, naadloos, zonder hulpstukken
d'aluminium, de chrome, de molybdène, de vanadium, de tantale, de titane
stearinezuur, alsmede zouten en esters daarvan
d'aluminium, de chrome, de molybdène, de vanadium, de tantale, de titane
malonzuur, alsmede zouten en esters daarvan
(a) À l'exclusion de l'Argentine, de l'Australie, de l'Autriche, de la Bulgarie, de la Hongrie, de l'Islande, de la Nouvelle Zélande, de la Pologne, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de l'Uruguay et de la Yougoslavie.
(a) Met uitzondering van Argentinië, Australië, Bulgarije, de Duitse Democratische Republiek, Hongarije, IJsland, Joegoslavië, Nieuw Zeeland, Polen, Roemenië, Tsjechoslowakije en Uruguay.
PROTOCOLE RELATIF AUX TRAITÉ ET ACTE D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
PROTOCOL BETREFFENDE HET VERDRAG EN DE AKTE INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK MALTA, DE REPUBLIEK POLEN, DE REPUBLIEK SLOVENIË EN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK
Tu n'as pas de papiers, pas de carte de visite, de permis de conduire, de carte de réformé ni de police d'assurance.
Je hebt geen papieren, geen creditdards, geen rijbewijs, geen levensverzekering.
L'Union a une compétence concurrente en matière de politique sociale et de politique de la santé, de politique de protection des consommateurs, de politique régionale, de politique de l'environnement, de politique de l'éducation et de la recherche, de politique culturelle et de politique de l'information.
De Unie bezit concurrerende bevoegdheid op het gebied van het sociaal beleid en de gezondheidspolitiek, de consumentenbescherming, het regionaal beleid, het milieu , onderwijs , onderzoek, cultuur en voorlichtingsbeleid.
Esters de l'acide acétique (à l'exclusion des acétates d'éthyle, de vinyle, de n butyle, de dinosèbe (ISO), de propyle, d'isopropyle, de méthyle, de pentyle (amyle), d'isopentyle (isoamyle), de glycérol, de p tolyle, de phénylpropyle, de benzyle, de rhodinyle, de santalyle et de phényléthane 1,2 diol)
halogeen , sulfo , nitro en nitrosoderivaten van acyclische eenwaardige alcoholen
Pas de brouillard, de fumée, de saletés, de gaz, de carburants, ni de marées noires.
Geen smog, rook of vuil. Geen gassen. Geen brandstoffen.
Plus de bruit de charrettes, plus de cris de marchands, plus de vociférations de bateliers!
Hier wordt men niet gestoord door het geratel van karren, door het geschreeuw der kooplieden, door het getier der schippers!
Fabrication de machines de bureau, de machines comptables et de matériel de traitement de l'information
O. Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten

 

Recherches associées: Excuses, Excuses - Toutes Mes Excuses - Mes Excuses - Nous Vous Présentons Nos Excuses Pour Ce Désagrément - Toutes Nos Excuses - Je Vous Présente Mes Excuses - Présenter Ses Excuses - Avec Mes Excuses - Mille Excuses - Veuillez Accepter Mes Excuses -