Traduction de "navet chou" à la langue lettone:


  Dictionnaire Français-Letton

Chou - Traduction : Navet - Traduction : Navet chou - Traduction : Navet chou - Traduction : Navet - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Chou navet ou rutabaga, principes directeurs TG 89 6 du 4.4.2001
Kāļi, pamatnostādne TG 89 6, 4.4.2001.
Chou de Milan, chou cabus et chou rouge
Savojas kāposti, baltie galviņkāposti un sarkanie galviņkāposti
Le chou est idéal avec le chou.
Kāpostu zupa ar kāpostiem ir vislabākā.
Je préfère qu'elle sorte avec un navet qu'avec ton petit chauve.
Labāk ar visbaltāko no baltajiem nekā ar tavu plikpauri.
Du chou frisà ... Du chou frisà .
Kacenkāposti... kacenkāposti.
Les termes Brassica rapa sont remplacés par les termes Brassica rapa (navet)
Brassica rapa aizstāj ar Brassica rapa (rāceņi)
Chou cabus
Galviņkāposti
Chou frisé
Virziņkāposti
Chou rouge
Sarkanie galviņkāposti
Chou fleur
Ziedkāposti
Chou rave
Kolrābji
Chou frisé,
virziņkāposti,
Chou fleur,
ziedkāposti,
Quel chou !
Jā, šī ir Megija.
Trop chou.
Cik mīļi.
C'est chou.
Cik mīļi!
Trop chou.
Jauki.
Mon chou.
Ak, mīļais.
Pauvre chou !
Man tevis žēl.
Trop chou !
Cik foršiņi!
Chou frisé
Virziņkāposti
Chou de Bruxelles
Briseles kāposti
Chou de Chine
Ķīnas kāposti
Chou de Milan
Savojas kāposti
Suceles, mon chou.
Laizi kārtīgi, Tētuk.
Pourquoi, mon chou ?
Kādēļ, mīļais?
Étiretoi, mon chou !
Izstaipies, mazais!
Non, mon chou.
Nē, mīļais.
Longtemps, mon chou.
Ilgi, mīļais.
Asseyezvous, mon chou.
Tev jāapsēžas, dārgais.
La salade chou de chou pour cette recette est préparée dans l'ordre suivant
Šīs receptes salāti Cole slaw ir sagatavoti šādā secībā
Salade de chou est un nom mondialement connu pour la salade de chou.
Cole slaw ir pasaulē pazīstams vārds par kopparaugu salātiem.
Brassica Campestris Rapa Extract est un extrait des racines du navet, Brassica campestris rapa, Brassicacées
Brassica Campestris Rapa Extract ir ekstrakts no turnepša Brassica campestris rapa (Brassicaceae) sēklām
C'est un chou fleur
Tas ir ziedkāposts.
Ca va, mon chou ?
Pīlīt, vai viss kārtībā?
Bout de chou déplumé...
Plikulīti.
Tu es trop chou.
Tu nu gan esi jaukums
Tu es un chou.
Tu esi ļoti mīļa.
Je m'inquiète, mon chou.
Mīļais, es ļoti uztraucos.
Du chou frisà ?
Kacenkāposti?
Les charnières sont chou ?
Eņ es eņ ojas?
Ça va, mon chou ?
Tev viss kārtībā, dārgum?
Gardezmoi ça, mon chou.
Paturi to, dārgumiņ.
Le chou rouge a tendance à contenir plus de ces composés que le chou vert.
Red kāpostu mēdz būt vairāk par šo savienojumu nekā zaļie kāposti.
Comment incorporer plus chou dans votre alimentation Choisissez un chou qui est lourd pour sa taille.
Kā iekļaut vairāk kāpostu savā uzturā Izvēlieties kāposti, kas ir smags tās lielumu.

 

Recherches associées: Chou-navet - Code Chou Chou - Navet - Un Navet - Navet Film - Navet Long - Navet Blanc - Navet Jaune - Navet Confit - Le Navet -