Traduction de "pour un certain temps" à la langue hongroise:


  Dictionnaire Français-Hongrois

Certain - Traduction : Pour - Traduction : Temps - Traduction : Pour - Traduction : Temps - Traduction : Temps - Traduction : Pour un certain temps - Traduction : Temps - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

un certain temps.
Nos, egy ideig biztosan.
Un certain temps.
Egy darabig.
Vous feriez bien de disparaître pour un certain temps.
Nem árt, ha egy idore eltunik Casablancából.
Cela exigeait un certain temps.
Ez pedig némi időt igényelt.
Ça va me prendre un certain temps pour digérer cela.
El fog tartani egy darabig, amíg megemésztem ezt .
Il a cependant fallu un certain temps pour y arriver.
Félévenként kétszer találkoznak a tagállamok állam vagy kormányfői.
Il leur a fallu un certain temps pour formuler un plan B.
Eltartott egy darabig, amíg a B tervet elkészítették.
Il nous faudra un certain temps.
Egész este csináljátok? Sok mindent át kell vegyünk.
Mais ça fait un certain temps.
De ez már régen volt.
Alors nos chemins vont se croiser souvent. Pour un certain temps.
Úgy tűnik, gyakran fogunk találkozni... egy darabig.
Il fallut un certain temps pour calmer le trouble de nos regards.
Időbe került, míg a látási zavar alábbhagyott.
Il est préférable pour nous de se taire pendant un certain temps.
158 00 15 05,733 gt 00 15 09,137 Jobb ha csendben leszunk egy ideig.
C'est totalement inévitable pendant un certain temps.
Teljesen elkerülhetetlen egy ideig,
Ce réajustement peut prendre un certain temps.
Ehhez időre van szükség.
Ce réajustement peut prendre un certain temps.
Ehhez időre van szükség.
Nous les attendons depuis un certain temps.
Elég régóta várunk már rájuk.
J'ai été moimême pendant un certain temps.
Sokáig csak magamra számíthattam.
J'ai cette grippe depuis un certain temps.
Már egy ideje tart.
Au bout d un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer,
Több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartának, hogy õt megöljék
L'être humain est humain pour un certain temps ensuite il devient plus être .
Az emberi lény egy darabig emberi, aztán inkább Létező. Érted?
Et j'ai entendu pendant un certain temps qui... ... vous avez eu un intérêt pour lui.
És hallottam egy ideje , hogy ... ...ön érdeklődik iránta
Pendant un certain temps ils garderent le silence.
Ugyanezt a meglepetést olvasta le szomszédnői arcáról.
Et cette routine a duré un certain temps.
És ez így ment egy darabig.
Il a rentré hier? pendant un certain temps.
Hazament tegnap? Ideig óráig.
Elle ne vois personne pendant un certain temps.
Ő nem fog látni senkit egy darabig .
La communauté apicole réclame depuis un certain temps un sucre moins cher pour nourrir les abeilles.
A méhészközösség arra szólít fel, hogy biztosítsunk számukra olcsóbb cukrot a méhek táplálására.
Comme pour les autres toxines botuliques, une guérison spontanée interviendra après un certain temps.
Más botulinum toxinokhoz hasonlóan, bizonyos idő elteltével spontán gyógyulás következik be.
Je crains que cette époque ne soit révolue, pour un certain temps du moins.
Attól félek, hogy ez az időszak a végéhez közelít, legalábbis egyelőre.
Monsieur, vous nous laissera seul pendant un certain temps.
Uraim, hagyjanak magunkra egy kicsit.
Et après un certain temps, les schémas deviennent évidents.
És egy idő után a berögződések egyértelművé válnak.
Je pensais à ce sujet pendant un certain temps.
Legalább is egy ideig
Oui, je vais rester ici pendant un certain temps.
Igen, én itt maradok egy ideig.
Et ce processus se répète pendant un certain temps.
És ez így megy egy darabig.
Et donc, nous le savons depuis un certain temps.
Már ideje tudatában vagyunk ennek.
M. Schultz en parle également depuis un certain temps.
Schultz úr is régóta beszél erről.

 

Recherches associées: Un Certain Certain Effet De Levier - Pour Un Certain Temps - Un Certain Temps Pour - Prendrons Un Certain Temps Pour Discuter - Avoir Besoin Pour Un Certain Temps - Depuis Un Certain Temps - Un Certain Temps - Pendant Un Certain Temps - Après Un Certain Temps - Au Bout D'un Certain Temps -