Traduction de "pour se conformer à" à la langue hongroise:


  Dictionnaire Français-Hongrois

Pour - Traduction : Pour - Traduction : Pour se conformer à - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

ANALYSE DES MESURES NATIONALES PRISES POUR SE CONFORMER À LA DECISION CADRE
A KERETHATÁROZATNAK VALÓ MEGFELELÉS ÉRDEKÉBEN HOZOTT NEMZETI INTÉZKEDÉSEK ELEMZÉSE
Se conformer à l'ordonnance de votre médecin
Az orvos utasításai szerint alkalmazandó
pour se conformer à une décision judiciaire ou à un changement dans son droit.
A közvetítő a Feleknek 15 napot biztosít arra, hogy a jelentéstervezettel kapcsolatos észrevételeiket megtegyék.
Le Portugal a encore beaucoup à faire pour se conformer aux normes européennes.
Európai normák szerint Portugáliának még hosszú utat kell megtennie.
l'Irlande dispose d'un délai allant jusqu'au 31 décembre 1998 pour se conformer à l'article 1er en ce qui concerne les passagers arrière des motocyclettes et d'un délai allant jusqu'au 31 décembre 1995 pour se conformer à l'article 1er en ce qui concerne les autres véhicules ainsi que pour se conformer à l'article 2.
Írország a motorkerékpárok pótülésén utazó utasai tekintetében 1998. december 31 ig, az egyéb gépjárművek tekintetében 1995. december 31 ig tehet eleget az 1. cikk, és ugyancsak 1995. december 31 ig a 2. cikk rendelkezéseinek.
Se conformer à la prescription de votre médecin.
Alkalmazás az orvos utasítása szerint.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer
A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive .
(1) A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive.
A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive.
A tagállamok meghozzák azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision.
A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.
Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision.
A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a határozatnak megfeleljenek.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision.
A tagállamok meghozzák azokat a behozatali intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a határozatnak megfeleljenek.
Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision.
A tagállamok elfogadják azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a határozatnak megfeleljenek.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision.
A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a határozatnak megfeleljenek.
Les États membres doivent se conformer à ces instructions.
A tagállam tartsa be ezt az útmutatót.
al Mesure(s) en place pour se conformer aux normes d'approvisionnement
az ellátással szemben támasztott követelményeknek való megfelelés érdekében bevezetett intézkedés(ek)
L'Albanie a fait quelques progrès pour se conformer aux normes européennes.
A mezőgazdaság és a halászat terén kis mértékű haladás valósult meg.
Les autorités monténégrines travaillent rapidement pour se conformer aux normes européennes.
A montenegrói hatóságok nagy sebességgel dolgoznak az európai követelményekhez való felzárkózásuk megvalósításán.
I. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive.
(1) A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.
visant à financer les projets environnementaux les plus urgents pour se conformer aux directives (2).
illetve összhangban az irányelvekkel a legsürgősebb környezetvédelmi projektek finanszírozását célzó mechanizmusokat (2).
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de la Commission.
A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést a Bizottság határozatának teljesítésére.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de la Commission.
A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a Bizottság határozatának teljesítésére.
Aides transitoires aux investissements en faveur des PME pour se conformer à de nouvelles normes communautaires
A KKV knak az új közösségi szabványokhoz való alkalmazkodását elősegítő átmeneti beruházási támogatás
la mise en œuvre des investissements nécessaires pour se conformer à la législation en matière d'environnement
a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfeleléshez szükséges beruházások végrehajtása
la mise en œuvre des investissements nécessaires pour se conformer à la législation en matière d'environnement.
a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfeleléshez szükséges beruházások végrehajtása
COLIPA aide les entreprises à se conformer à la législation de l UE
COLIPA Az ágazat segítése az uniós jogi szabályozásnak való megfelelés terén
Les États membres prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive.
A tagállamok adott esetben meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.
Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures prises pour se conformer à la présente directive.
(2) A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az ezen irányelv alapján meghozott intézkedésekről.
Toutefois, la République hellénique dispose d'un délai supplémentaire d'un an pour se conformer à ces autres dispositions.
A Görög Köztársaság további egy évet kap az említett többi rendelkezés érvényesítésére.
1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive
(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek
Le Liechtenstein adopte les mesures nécessaires pour se conformer à ce règlement avant le 31 décembre 2010.
Liechtenstein legkésőbb 2010. december 31 ig hatályba lépteti az ezen rendeletnek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions
(1) A tagállamok meghozzák az olyan intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a megadott időpontig megfeleljenek az alábbi cikkek rendelkezéseinek
Il existe toujours une législation à laquelle l État doit se conformer.
Mindig van olyan jogszabály, amelyhez az államnak igazodnia kell.
Il existe toujours une législation à laquelle État doit se conformer.
Mindig van olyan jogszabály, amelyhez az államnak igazodnia kell.

 

Recherches associées: Pour Se Conformer - Pour Se Conformer Aux Exigences - Pour S'y Conformer - Délai Pour Se Conformer - Pour Vous Conformer - Pour Conformer - Pour Les Conformer - Pour Se Conformer Aux Règles - Nécessaire Pour Se Conformer - Pour Ce Conformer -