Traduction de "personnel régulier" à la langue hongroise:


  Dictionnaire Français-Hongrois

Personnel - Traduction : Personnel - Traduction : Personnel régulier - Traduction :

Ads

  Exemples (Sources externes, pas examinées)

Ah ! régulier, régulier !
Persze, rendes.
Régulier
Vonalzók megjelenítése
Régulier
szokásos
Dialogue régulier
rendszeres párbeszéd
Oui, régulier.
Igenis.
Très régulier.
Teljesen szabályszerűen.
Il est essentiel, pour leur vie et leurs relations interpersonnelles futures, que les enfants restent en contact personnel régulier avec leurs mères incarcérées.
A bebörtönzött anyákkal fenntartott rendszeres kapcsolat létfontosságú a későbbi életük és interperszonális kapcsolataik szempontjából.
un fonctionnement régulier
rendszeres működés, és
de fonctionnement régulier,
rendszeresen működik,
Rapport régulier basé
(millió euró)
Tout sera régulier.
Mindent szabályszerűen csinálunk.
service aérien non régulier , tout service aérien commercial autre qu'un service aérien régulier
nem menetrend szerinti légijáratok bármely kereskedelmi célú légi járat a menetrend szerinti légijáratok kivételével
Fréquence occasionel régulier quotidien
Gyakoriság ritkán előforduló rendszeresen előforduló mindennapos
Profond et régulier, John.
Mélyről, de biztosan, John!
Mon poulain sera régulier.
Az én fiamban lehet bízni, Danny.
J'ai toujours été régulier!
Én úriember voltam magával, hadnagy.
personne en séjour régulier
jogszerűen tartózkodó személy
personne en séjour régulier
jogszerűen tartózkodó személy
Suivi régulier des captures
A halászati naplókat az alábbi módok egyikén kell átadni
Contrôle régulier de l'application
Az irányelvnek való megfelelés rendszeres ellenőrzése
Un homme casanier et régulier !
Házias, rendszerető.
permet l'entretien facile (nettoyage régulier)
lehetővé teszi az egyszerű szolgáltatás (rendszeres tisztítás)
Ecoute, Sam, Joe est régulier.
Ide figyelj, Sam, Joe miatt ne aggódj.
Ce n'est pas très régulier.
Esetleg. Nem egészen kóser.
Tu as toujours été régulier.
Te mindig is egy rendes szélhámos voltál.
Polygone régulier avec le centre donné
Szabályos sokszög adott középponttal
La peau retrouve un grain régulier.
A bőr felfrissül, megnyugszik és matt lesz.
J'ai toujours été régulier avec vous.
Mindig megmondom magának az igazat.
Je suis régulier ! Vous me connaissez...
Rendes haver vagyok!
Ce n'est pas três régulier, mais...
Tudom, ez nem ide tartozik, de nem volt sok időnk...
Votre gang vous empêche d'être régulier !
Jô útra térne, de a banda nem engedi?
Réexamen régulier des informations de compte
Az üzemeltető vagy az illetékes hatóság által kitöltött, az üzemeltetői számla megnyitására irányuló kérelmet a nemzeti tisztviselőnek jegyzékkezelőnek kell címezni (Svájc esetében a Svájci Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal, FOEN, Svájc).
l'échange régulier des informations pertinentes, et
a megfelelő információk rendszeres cseréjére sor kerüljön, és
La coordination, l intégration et la flexibilité des services de traitement s appuyant sur des preuves scientifiques et avec un suivi régulier permettront de réduire la rotation du personnel et d accroître la rentabilité.
A tudományos bizonyítékokra alapozott és rendszeres monitorozás útján ellenőrzött, koordinált, integrált és rugalmas kezelőszolgálatok lecsökkentik a személyzet cserélődését, és költséghatékonyabbak.
Construire un polygone régulier avec ce centre
Szabályos sokszög szerkesztése ezzel a középponttal
Construire un polygone régulier avec ce sommet
Szabályos sokszög ezzel a csúcsponttal
Achat régulier de 1 2 camions mensuellement
havonta vásárolnánk 1 2 kamiont.
le temps régulier pour Confession samedi à
van rendszeresen ütemezett időpontban Vallomás szombaton
Engagement de financement régulier et prestations supplémentaires
A rendszeres finanszírozásra vonatkozó kötelezettségvállalás és további ellátások
a) un dialogue régulier entre les parties
a) a felek közötti rendszeres párbeszéd
Donc j'ai quitté mon emploi régulier d'infirmier.
Szóval otthagytam a napi munkámat, a betegápolást.
Je n'ai pris que le cours régulier.
Én csak vette a rendszeres tanfolyamot.
Voici comment devenir un homme heureux régulier .
Itt van, hogyan lesz egy boldog rendes srác.
une copie de l'autorisation du service régulier,
a menetrend szerinti járat engedélyének másolata,
Il a toujours été régulier avec moi.
Velem rendes. Lehet.

 

Recherches associées: Personnel Régulier - Le Personnel Régulier - Personnel Personnel - Régulier - Suivi Régulier - Client Régulier - Travail Régulier - Vérification De Service Régulier - à Intervalle Régulier - Entretien Régulier -